تبلیغات


تراکنش چیست

تراکنش چیست
Image result for ‫تراکنش چیست‬‎


تفاوت اصلی یک تراکنش با یک برنامه معمولی در محیط غیر بانکی این است که تراکنش همواره دست های خود را به نشانه تسلیم در برابر نظام مدیریت بانک اطلاعات (DBMS )بالا می برد و این نظام در اعمال هرگونه کنترل و حتی به تعویق انداختن و ساقط کردن آن آزادی عمل دارد

تعریف تراکنش


به عمل اجرای دستورات در سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی تراکنش می گویند. به عبارت خیلی ساده تر  تراکنش به عمل اجرای دستورات کاربر در بانک اطلاعاتی می گویند. تراکنش می تواند موفق یا ناموفق باشد.

تفاوت اصلی یک تراکنش با یک برنامه معمولی در محیط غیر بانکی این است که تراکنش همواره دست های خود را به نشانه تسلیم در برابر نظام مدیریت بانک اطلاعات (DBMS )بالا می برد و این نظام در اعمال هرگونه کنترل و حتی به تعویق انداختن و ساقط کردن آن آزادی عمل دارد

پول دیجیتال


ادامه مطلب


منبع این نوشته : منبع