تبلیغات


نوبخت: ۵۰ درصد یارانه‌بگیران باید حذف بشوند


نوبخت: ۵۰ درصد یارانه‌بگیران باید حذف بشوندImage result for ‫نوبخت: ۵۰ درصد یارانه‌بگیران باید حذف شوند‬‎پیشنهاد مجلس


 پیشنهاد مجلس این بود که تمامی ارقام درآمدی به ریز در جدولی ارائه شود و دولت نیز با آن موافقت کرد و این مسئله به صراحت نشان می‌دهد که ما چه منابع و مصارفی سال ۹۷ داریم.


سخنگوی دولت در ادامه خاطرنشان کرد: واقعیت این است که برای سال جاری چیزی حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانواده‌ها پرداخت می‌کنیم. در سنوات گذشته این رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان بود و چون مجلس اراده داشت یارانه خانواده‌های تحت پوشش افزایش یابد، در حال حاضر ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ به پرداخت یارانه نقدی اضافه شده است.

نوبخت


نوبخت با اشاره به اینکه جمع رقمی که در حال حاضر برای خانوارها پرداخت می شود، ۴۶ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: دولت در یک برنامه از پیش هماهنگ شده با حداقل برخی از نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند به اقدامات دیگر بپردازد، منابع مورد نظر برای افراد یارانه‌بگیر را از ۴۶ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داد و این موضوع با موافقت نمایندگان مواجه نشد.

ادامه مطلب


منبع این نوشته : منبع